Gpay hỗ trợ thanh toán học phí

Hỗ trợ thanh toán các trường mầm non, cấp 1, 2, 3 tại HCM
Lợi Ích Khi Thanh Toán
Học Phí với Gpay Quý khách hàng có thể thanh toán học phí của các trường sử dụng hệ thống SSC ngay trên website Gpay mọi lúc, mọi nơi.

Đối với phụ huynh / học sinh

Không cần phải tải thêm app để thanh toán học phí

Phí rẻ nhất thị trường

Hỗ trợ thanh toán hơn 30 ngân hàng

Đối với Trường Học

Nhà trường giảm bớt chi phí về hóa đơn giấy và tiết kiệm nguồn nhân lực

Quản lý dòng tiền realtime

Giao dịch nhanh chóng, chính xác. An toàn và bảo mật

Đối với phụ huynh / học sinh

Không cần phải tải thêm app để thanh toán học phí

Phí rẻ nhất thị trường

Hỗ trợ thanh toán hơn 30 ngân hàng

Đối với Trường Học

Nhà trường giảm bớt chi phí về hóa đơn giấy và tiết kiệm nguồn nhân lực

Quản lý dòng tiền realtime

Giao dịch nhanh chóng, chính xác. An toàn và bảo mật

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
HỌC PHÍ SSC QUA GPAY
HỖ TRỢ THANH TOÁN HƠN
30 NGÂN HÀNG